Γενικοί Όροι

Γενικοί όροι & προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αγορές στο MrMall.gr

To MrMall.gr σας καλωσορίζει στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που επιτρέπει σε ανεξάρτητους εμπόρους να κάνουν ηλεκτρονικές πωλήσεις και να παρουσιάζουν τα προϊόντα τους.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πωλήσεων “MrMall.gr”.

  1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πωλήσεων (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή "πελάτης" ή "χρήστης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί παραγγελία, πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

Ως έμπορος αποκαλείται ο συνεργάτης του MrMall.gr που εκτελεί εμπορική δραστηριότητα.

 Ως Εταιρεία αποκαλείται ο ιδιοκτήτης/επιχείρηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πωλήσεων “MrMall.gr”. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πωλήσεων “MrMall.gr”.

Οι έμποροι που είναι συνεργάτες του MrMall.gr έχουν δηλώσει ότι συμμορφώνονται με τα πρότυπα του ηλεκτρονικού εμπορίου (ελληνικό ισχύον Δίκαιο σχετικά με την Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης από τον πελάτη (ΦΕΚΝ.2251/1994)) και έχουν το δικαίωμα να καταχωρούν και να πωλούν τα προϊόντα τους μέσω του MrMall.gr. Οι έμποροι είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση της εκάστοτε παραγγελίας που έχουν δεχθεί όσο και για την καλή λειτουργία και παράδοση των προϊόντων.

  1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Κάθε Έμπορος έχει τους δικούς τους όρους πώλησης που αφορούν τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης και τον τρόπο πληρωμής. Κάθε έμπορος διανέμει τα προϊόντα του με τον διανομέα που έχει επιλέξει ή που έχει επιλεχθεί με τον εκάστοτε πελάτη κατόπιν συνεννόησης. Κάθε έμπορος διαθέτει τους δικούς του τρόπους πληρωμής.

Με την αγορά προϊόντων ο Χρήστης πραγματοποιεί συναλλαγή απευθείας με τον Έμπορο και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη συναλλαγή. Ως αποτέλεσμα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ελέγχει οποιεσδήποτε πτυχές της οικονομικής συναλλαγής του εμπόρου με τον χρήστη, καθώς της αποστολής και παράδοσης των προϊόντων.

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι το MrMall.gr λειτουργεί ως πλατφόρμα πωλήσεων για ανεξάρτητους εμπόρους και δεν είναι υπεύθυνο για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ του Πελάτη και Εμπόρου, ούτε είναι υπεύθυνο για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Εμπόρου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενεργεί ως συνεργάτης των Εμπόρων για την ολοκλήρωση των αγορών στο MrMall.gr. Όλες οι πληρωμές γίνονται με τρόπους πληρωμής που έχει καθορίσει ο κάθε έμπορος (Αντικαταβολή, Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Εμπόρου, Χρήση κάρτας Χρεωστικής ή Πιστωτικής).

Για αγορές στο MrMall.gr ισχύουν και είναι δεσμευτικοί αποκλειστικά μεταξύ των Εμπόρων και του Πελάτη οι «Όροι και Προϋποθέσεις Αγορών της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πωλήσεων “MrMall.gr”» ως προς τα δικαιώματα του Πελάτη αναφορικά με την υποβολή της παραγγελίας και την κατάρτιση της πώλησης, την υπαναχώρηση λόγω αλλαγής γνώμης, τις αξιώσεις λόγω ελαττωματικότητας ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας και τους τρόπους επίλυσης διαφορών και το εφαρμοστέο δίκαιο (ν.2251/1994, όπως ισχύει).

Η αποστολή των προϊόντων που αγοράζει ο Χρήστης στο MrMall.gr γίνεται από τον Έμπορο. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MrMall.gr) δεν έχει καμία υποχρέωση να αποστείλει στον Πελάτη οποιοδήποτε προϊόν, ο τελευταίος αγόρασε από την πλατφόρμα. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να παρέχει στον Έμπορο τη διεύθυνση αποστολής του Πελάτη για την αποστολή των προϊόντων που αγόρασε. Ο Χρήστης αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα αποστολής για κάθε προϊόν που αγόρασε από το MrMall.gr. Τα έξοδα αποστολής καθορίζονται από τον εκάστοτε Έμπορο.

Ο Χρήστης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε στον εκάστοτε έμπορο μετά από επικοινωνία μαζί του. Ο Χρήστης, μετά την παρέλευση του διαστήματος υπαναχώρησης πρέπει να επικοινωνήσει με τον Έμπορο για τυχόν επιστροφές προϊόντων που επιθυμεί να κάνει. Τα στοιχεία επικοινωνίας του εκάστοτε Εμπόρου μπορούν να βρεθούν στις λεπτομέρειες της παραγγελίας του Πελάτη που βρίσκονται στο λογαριασμό του αλλά και στο MrMall.gr. Ο χρήστης με την συναλλαγή του αποδέχεται αυτομάτως και τους όρους χρήσης, τόσο της πλατφόρμας MrMall.gr, όσο και του Εμπόρου.

Εάν ο Χρήστης παραγγείλει ένα προϊόν, το MrMall.gr θα διευκολύνει την επικοινωνία του Πελάτη με τον Έμπορο, εφόσον απαιτηθεί. Εάν ο Χρήστης έχει απορίες σχετικά με το προϊόν που αγόρασε ή την αποστολή του, πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τον Έμπορο για οποιαδήποτε υποστήριξη χρειάζεται.

Εάν ο Χρήστης δεν λάβει το προϊόν ή λάβει κάποιο προϊόν που είναι ελαττωματικό, κατεστραμμένο ή που δεν ταιριάζει με την περιγραφή που περιέχεται στο MrMall.gr, πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τον Έμπορο για να επιλύσει το ζήτημα. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Εμπόρου είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του MrMall.gr.

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι τα σχόλια που υποβάλλει σχετικά με τους Τρίτους Πωλητές στο MrMall.gr θα είναι ειλικρινή και ακριβή. Περαιτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει απρεπείς ή υβριστικές εκφράσεις στα σχόλια που υποβάλλει.

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα υποβάλλει οποιοδήποτε σχόλιο που θα μπορούσε να θεωρηθεί δυσφημιστικό ή ότι παραβιάζει το απόρρητο, την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα τρίτου μέρους. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να δημοσιεύσει τα σχόλια του χωρίς πληρωμή ή οποιαδήποτε άλλη τυχόν υποχρέωση προς τον Πελάτη, ο οποίος με τους παρόντες όρους εξουσιοδοτεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τούτο. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να επεξεργαστεί τα σχόλιά του με οποιονδήποτε τρόπο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρεί κατάλληλο και ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να αφαιρέσει τα σχόλια του ΠΕΛΑΤΗ ανά πάσα στιγμή.

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι αντιπρόσωπος για τον Πελάτη ή τον Έμπορο και δεν έχει εξουσιοδότηση να ενεργεί για λογαριασμό του Πελάτη ή για λογαριασμό του Εμπόρου.

Οι Έμποροι είναι οι «πωλητές» των αγαθών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί καταναλωτών και είναι υπεύθυνοι για όλες τις εκ του νόμου υποχρεώσεις και εγγυήσεις.

  1. ΈΚΤΑΣΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει στον ΈΜΠΟΡΟ τον διαδικτυακό χώρο και την αναγκαία τεχνολογική υποδομή για την έρευνα, ενημέρωση, προώθηση των προϊόντων των συνεργαζόμενων καταστημάτων, που έχουν καταχωρηθεί στην Πλατφόρμα MrMall.gr, ενώ η ίδια δεν αποκτά την ιδιότητα του πωλητή και δε συμμετέχει καθοιονδήποτε τρόπο στη συναλλαγή οικονομική ή άλλη μεταξύ του επισκέπτη, που θα αποφασίσει να αγοράσει κάποιο προϊόν και του καταστήματος, που το διαθέτει.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεπώς, ουδεμία ευθύνη φέρει για την κατάσταση των προϊόντων και την τήρηση των διατάξεων, που συνδέονται με τη σύναψη της σύμβασης ηλεκτρονικού εμπορίου, τα οποία αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Εμπόρου.

Εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να προβεί σε αγορά προϊόντος με ανακατεύθυνση στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος του Εμπόρου και εφ' εξής η συμπεριφορά του και η συναλλαγή του διέπεται από τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων και ασφάλειας συναλλαγών του εκάστοτε ηλεκτρονικού καταστήματος.

  1. α) ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των συναλλαγών, είναι κάποια προσωπικά στοιχεία του πελάτη (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο κτλ), σύμφωνα με την φόρμα εγγραφής, ούτως ώστε να μπορέσουν να καταχωρηθούν οι παραγγελίες, καθώς επίσης και για να κατοχυρωθεί η εγγύηση των προϊόντων. Το MrMall.gr και οι συνεργαζόμενοι Έμποροι τηρούν τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δεσμεύονται σύμφωνα με αυτές ότι δεν χρησιμοποιούν ούτε πωλούν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της παραγγελίας είναι η παροχή έγκυρων στοιχείων με σκοπό την ολοκλήρωσή της.

  1. β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(GDPR)

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην εγγραφή σας στο MrMall.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο προς εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του MrMall.gr και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτών. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου MrMall.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εμπορικής συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Όσον αφορά τις ειδοποιήσεις από το MrMall.gr, αυτές αποστέλλονται στους πελάτες που έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι του MrMall.gr και οι συνεργαζόμενοι έμποροι που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει ληφθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με τo MrMall.gr επιχειρήσεις, με σκοπό την ασφάλεια, την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης ή οριστικής διαγραφής από την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. Τα μέλη τα οποία επιθυμούν να ενημερωθούν για τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί το MrMall.gr ή την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info[at]mrmall.gr μέσω του e-mail με το οποίο έχουν εγγραφεί στo MrMall.gr, στο οποίο να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων του MrMall.gr.

Για οποιαδήποτε τροποποίηση στοιχείων ή διαγραφή των στοιχείων που διατηρούν στο MrMall.gr υπεύθυνοι είναι οι εγγεγραμμένοι χρήστες αφού έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού.

Κάθε χρήστης με την αγορά του ή την εγγραφή του στο MrMall.gr δίνει την συγκατάθεσή του να συμμετέχει σε ειδοποιήσεις, ηλεκτρονικές προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών που αποστέλλονται από το MrMall.gr. Στην συνέχεια έχουν την δυνατότητα να επεξεργαστούν τα προσωπικά τους δεδομένα ή να διαγραφούν από τις λίστες ειδοποιήσεων.

  1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη  συναλλαγή με τον εκάστοτε έμπορο για την επίλυση της οποίας, έχετε αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα στον έμπορο, αλλά δεν καταφέρατε να καταλήξετε σε κοινή μεταξύ σας  συμφωνία, έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση webgate.ec.europa.eu/odr/ η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (//www.synigoroskatanaloti.gr).